4 Tjenester for Nyetablerte Bedrifter

Som selvstendig næringsdrivende, eller eier av en nyetablert bedrift er det en del tjenester som kan være svært behjelpelig i starten. Dette vil sørge for at du kommer godt i gang med driften, samtidig som du vil få svar på de klassiske spørsmålene som ofte dukker opp.

Hvilke tjenester du har behov for er ulikt fra bedrift til bedrift, men det kan fortsatt være lurt å gå en ekstra runde for å se om dette er tjenester som kan være behjelpelig for din bedrift. Ofte kan det være ønskelig å gjøre oppgavene selv, men man må da spørre seg om det er mer å tjene på å la noen med erfaring ta seg av oppgaven.

1. Regnskapsfører

regnskapsforing

Det kan være lurt å ta en beslutning tidlig rundt hvorvidt man skal ta ansvar for regnskapsføringen selv, eller om man ønsker å få hjelp av en regnskapsfører. Dette bygger gjerne rundt hvor god forståelse man har av bedriftsøkonomi og regnskap, samt hvor mye tid man ønsker å bruke på det.

Å håndtere regnskapet selv vil gi deg en fordel i at du får en bedre forståelse av inntekter og kanskje enda viktigere utgifter i bedriften. Dette gjør deg mer effektiv når det kommer til å kutte kostnader, eller forstå hvor pengene renner bort. Ulempen med å håndtere eget regnskap er at det tar mye tid, og at du egentlig ikke skaper noen reell verdi for bedriften når du utfører de rutinemessige oppgavene. Å outsource regnskapsføringen kan derfor være en effektiv måte å få mer tid til andre mer verdiskapende oppgaver.

2. Webutvikler

webutvikler

Å komme seg på nett er meget viktig for å holde seg relevant i dagens marked. Ikke bare skal du komme deg på nett, men siden bør også være tilpasset moderne standarder for hastighet, mobil, https, AMP, Instant articles, markup language etc.

Nettsidene må også kunne tilpasses raskt både til Google søk, deling på Facebook og andre sosiale medier, kampanjenettsider etc. Det kan derfor være lurt å knytte kontakter ikke bare med en webmaster, men også en som har innsikt i digital markedsføring. I noen tilfeller kan dette være samme person, mens det i andre tilfeller kan være to ulike personer eller firmaer.

3. Assistent / Administrasjon

assistent

Å ha en trygg administrasjon kan være en meget god beslutning for en mindre bedrift. I motsetning til regnskapsfører og webutvikler, er en assistent eller administrator gjerne en man ansetter på heltid eller deltid. Som et alternativ finnes også virtuelle assistenter som kan benyttes i starten.

En assistents oppgave er å sørge for at alle de rutinemessige oppgavene blir utført. Dette kan være levering av papirer til regnskap, arkivering av papirer og kontrakter, holde orden på ordresystem og kundedatabase, sørge for å holde kalenderen oppdatert og passe på at kunder og samarbeidspartnere blir fulgt opp.

En assistents oppgave er å hjelpe å rydde opp i bedriften og dermed sørge for at ansatte og ledelse kan holde fokus på de viktige oppgavene.

4. Mentor / Bedriftsrådgiver

mentor.jpg

Det å benytte en mentor er ikke spesielt vanlig i Norge, men det kan absolutt være behjelpelig for å komme over de første utfordringene og lede bedriften inn på rett kurs.

En mentor er gjerne en som allerede har gjort det du ønsker å gjøre, og dermed kan lede deg på vei slik at du kan unngå de samme feilene. Det kan være vanskelig å finne en mentor som er villig til å dele sine innerste hemmeligheter. Samtidig er det en naturlig trang hos vellykkede mennesker til å dele av sin kunnskap.

Alternativt kan man benytte en bedriftsrådgiver. En bedriftsrådgiver vil kunne hjelpe deg å se på markedsplan og budsjett og dermed kunne identifisere hvilke problemer du trolig kan støte på. En rådgiver vil også kunne hjelpe deg å finne ut hvilke undersøkelser eller tiltak du bør gjøre for raskest mulig kunne oppnå målene dine.

Bedriftsrådgivere har gjennom et bredt utvalg av kunder, gjerne også en bred erfaring innen en rekke ulike næringer. Til sammenligning har en mentor ofte gjerne dypere erfaring, men da begrenset til sin egen historie og sine egne erfaringer.

Det Viktigste er å Frigjøre Ressurser

ressurser

Hvilke av de overstående tjenestene du ønsker å outsource, ansette, eller gjøre selv får være opp til deg som bedriftsleder. Poenget med å benytte seg av andres tjenester er i all hovedsak å frigjøre din egen tid, og din hjernes kapasitet, samtidig som du får mer erfaren bistand til driften.

Dette vil frigjøre deg og din tid slik at du lettere kan fokusere på de oppgavene som tar bedriften din dit du ønsker at den skal være.

Hold Orden på Økonomien i Bedriften

Økonomistyring er en av de mest sentrale funksjonene i en bedrift. Nye mulige inntektskilder skal identifiseres og igangsettes. Samtidig skal utgiftene helst holdes så lave som mulig, og uansett ha en effekt som gir større inntekt i fremtiden.

Det å holde en positiv kontantstrøm og sørge for likviditet i bedriften er sentralt for langsiktig drift. I begynnelsen kan denne delen være spesielt vanskelig, da det tar sin tid å få kunder og rutiner på plass.

inntekt-utgift

Samtidig er det viktig å holde kontroll på hvilke utgifter som kommer løpende. Skatt og moms er eksempler på konkrete utgifter som man vet vil komme. Det er viktig å ha systemer som sørger for at man har mulighet til å dekke disse kostnadene når de kommer opp.

Å ha orden på økonomien er også sentralt for å kunne rapportere til eksterne samarbeidspartnere. For å sørge for at denne informasjonen er korrekt og troverdig benytter man en revisor. Revisoren går da gjennom regnskap og fordringer for å se at alt stemmer, og at det er gjort etter gjeldende lover og regler.

vekt

Uforutsette Utgifter

En bedrift vil i tillegg til de faste utgiftene også ende opp med en rekke uforutsette utgifter. Dette kan være kostnader knyttet til hendelser man ikke alltid har kontroll over.

Det er derfor ønskelig å ha ressurser tilgjengelig slik at man kan ta hånd om slike kostnader når de oppstår. Det er dette som er bedriftens likviditet og sikkerhetsnett. Ved å sørge for en god likviditet øker man sikkerheten for videre drift.

En revisor vil derfor alltid kontrollere om bedriften har en likviditet som gir sikkerhet rundt driften. Dersom dette ikke er tilfelle sier revisoren fra slik at man får mulighet til å forholde seg til dette.

utgifter

Øke Inntektene – Kutte Utgiftene

Det er flere måter å øke inntektene på for en bedrift. Det mest åpenbare er å selge mer av de produktene man selger i dag. Man kan også innføre nye produkter og selge disse til eksisterende kunder eller også innføre nye produkter i nye markeder.

Å kutte utgifter er ofte fornuftig, men samtidig er det sunt å holde utgiftene på et godt nivå. Markedsføring er nødvendig for å kunne nå ut i markedet og selge produktene. Dersom man har ansatte bør man også kunne gi disse en lønn som gjør at de er fornøyde.

Det er de unødvendige utgiftene som gir de beste mulighetene for kutt. Dette er utgifter som ikke skaper verdi i bedriften.

kontor

Ny-oppstartet Bedrift? Ikke Glem Internett

En av de viktigste kanalene for markedsføring og salg i dag er Internett. Sammenlignet med dine konkurrenter har du en stor fordel her, da det ofte tar tid for større bedrifter å komme seg online.

De fleste store bedrifter er nok allerede på nett i dag. Fordelen din er at de fortsatt er satt opp for å fungere i eldre offline systemer, mens du som ny-oppstartet bedrift i 2016 og senere har muligheten til å bygge Internett inn som en sentral del av din strategi fra starten av.

internett

Som liten bedrift har du også mulighet til å leke med de ulike markedskanalene for å se hva som fungerer for ditt marked, og tilpasse strategien fortløpende etter hvert som du får mer innsikt i kanalene. Du vil også ha mulighet til raskt å involvere deg i nye markedskanaler etter hvert som de blir etablerte.

For å kunne klare å konkurrere på Internett er du nødt til å legge opp en strategi rundt hvilke kanaler du ønsker å satse på. Når dette er etablert må du videre legge en strategi for hvordan du best mulig kan kunne utvikle innhold, og legge markedsføringen til rette for best å kunne ta ut nytte av de ulike kanalene.

david

Mange av mulighetene på Internett er gratis. Man kan opprette en profil, eller tilpasse nettsidene sine, og sette i gang uten at det koster en krone. Dette betyr ikke at man skal være redd for å eksperimentere litt med betalte alternativer.

Betalte annonser i Google AdWords fungerer godt for å fange opp de som søker etter varene eller tjenestene som tilbys, uten at din nettside rangerer i det vanlige Google resultatet. Betalte poster på Facebook sørger for at din Facebookside raskt får nye følgere, samtidig som du får spredt ditt budskap til rett publikum.

facebook-markedsforing

De fleste sosiale medie-kanaler gir deg i dag muligheten for å kunne opprette betalte poster slik at du kan komme raskt i gang med markedsføringen din.

Som nyetablert bedrift er din nettside også gjerne mindre enn dine konkurrenters. Både innholdsmessig, så vel som teknisk.

Dette gjør det mulig for deg å raskt følge med i utviklingen og tilpasse nettsiden etter hva som er nyeste trend. Det er gjerne raskt lettere for deg å tilpasse din nettside til https standard for å vise Google og andre kanaler at du tar hensyn til brukernes nettsikkerhet.

digital-profil

Du kan også raskt implementere Google sin AMP løsning, eller Facebook sin Instant Articles slik at nettsiden din fungerer raskere og kanskje etter hvert blir prioritert i disse kanalene.

Så ikke vær redd for å konkurrere mot større aktører på nettet. Benytt din fordel av å være liten og smidig. Mens de tunge aktørene kaller inn til styremøte for å diskutere om de skal leie inn konsulenter for å utvikle en strategi, kan du raskt kontakte et webbyrå, eller gjøre endringene selv i løpet av noen få dager.

instagram

Starte Egen Bedrift

Det å starte en egen bedrift kan være skummelt. Det er mye som er nytt, og mye informasjon som skal konsumeres.

Ikke bare skal man klare å få et produkt som folk vil kjøpe, kjent og ut i markedet. Man må også forholde seg til statlige regler og prosedyrer, samtidig som man må dekke kostnadene til bedriften så vel som de hverdagslige utgiftene man har privat.

starte-firma

Mange velger å starte en bedrift ved siden av eksisterende jobb eller studier. Dette kan gjøre risikoen mindre i starten. Samtidig skaper det komplikasjoner i form av lite tid og lite energi til å utføre oppgavene.

Andre tar sjansen på å si opp jobben eller gå direkte fra studier og inn i gründerlivet. Dette er spennende og lærerikt men også ganske risikofylt. Samtidig har man hele dagen til rådighet for å utvikle markedsanalyser, markedsføring, lære seg om regnskap og revisjon, samt legge strategier for fremtiden.

oppstart-bedrift

Man har også mulighet til å bygge nettverk både på dagtid og på kvelden, alt etter hva som passer markedet best. Om du skal besøke potensielle kunder i bedriftenes arbeidstid kan det være meget upraktisk om du selv er bundet til din egen arbeidsplass fra klokken 8 til 16.

Om man har mulighet til det er det mitt tips å ta sjansen på å leve 100 % som gründer fra starten av. Dette vil skape et ekstra press slik at man blir fokusert og motivert for å nå målet sitt og komme i gang med en inntektskilde raskest mulig.

focus

Man må selvfølgelig først gjøre de grunnleggende undersøkelsene slik at man vet at man har et velfungerende konsept, og at man kan holde hode over vannet økonomisk den første tiden. Man skal dog ikke være for forsiktig da dette kan utsette hvor raskt man har mulighet til å komme i gang. Det er ikke ulovlig å feile når man skal starte for seg selv. De fleste næringslivsledere har antagelig vært igjennom noen harde perioder for å komme dit de er i dag.

Å leve med mest mulig fokus på de målene man har satt seg er utrolig viktig for nettopp å kunne oppnå disse målene. Ved å rette oppmerksomheten mot noen få konkrete men nødvendige arbeidsoppgaver er det raskere å få utført disse, slik at man kan komme seg fremover mot nye målsettinger.

slips